پنج دختر جوان در ولسوالی غوریان هرات در آب غرق شدند

پنج دختر جوان در ولسوالی غوریان هرات در آب غرق شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :