بیش از 60 درصد از ساکنان ولسوالی فارسی هرات از ثبت نام در انتخابات باز مانده اند

بیش از ۶۰ درصد از ساکنان ولسوالی فارسی هرات از ثبت نام در انتخابات باز مانده اند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :