یک فرمانده کلیدی پیکارجویان طالب در ولسوالی فارسی کشته شد

یک فرمانده کلیدی پیکارجویان طالب در ولسوالی فارسی کشته شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :