یک کارمند کمیسیون در هرات هدف حمله پیکارجویان قرار گرفت

یک کارمند کمیسیون در هرات هدف حمله پیکارجویان قرار گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :