4 پیکار جوی طالب در ولسوالی ادرسکن کشته شدند

از ربودن پنج داکتر در ادرسکن هرات جلوگیری شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :