4 پیکار جوی طالب در ولسوالی ادرسکن کشته شدند

۴ پیکار جوی طالب در ولسوالی ادرسکن کشته شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :