از یک انفجار قدرتمند در ولسوالی ادرسکن جلوگیری شد

از یک انفجار قدرتمند در ولسوالی ادرسکن جلوگیری شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :