رییس یک شبکه تلویزیون خصوصی در ننگرهار ربوده شد

رییس یک شبکه تلویزیون خصوصی در ننگرهار ربوده شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :