هیئتی به منظور بررسی پرونده " فرمانده علی‌پور" به بامیان رفت

هیئتی به منظور بررسی پرونده ” فرمانده علی‌پور” به بامیان رفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :