تهدیدات امنیتی، مانع انتقال مواد انتخاباتی به 2 ولسوالی‌ بادغیس شد

تهدیدات امنیتی، مانع انتقال مواد انتخاباتی به ۲ ولسوالی‌ بادغیس شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :