خشونت در برابر زنان، موضوعی که همواره زنان افغان از آن رنج می برند.

 

خشونت های که عمده ترین آنها ازدواج های اجباری، مانع شدن زنان از ادامه تحصیل و لت وکوب عنوان شده است.

برای کاهش و برطرفی این معضل در برابر زنان، کارزار حمایت از محو خشونت در هرات برگزار شد.

مسوولان این برنامه می گویند که این کارزار به منظور  پیدا کردن راه حل قانونی برای محدود ساختن خشونت ها علیه زنان برگزار شده است.

کم آگاهی خانواده ها از حقوق زنان، اجرا نشدن درست قوانین و گریز از اجرای قوانین در کشور، از دلایل عمده خشونت ها علیه زنان است.

سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات می گوید که بیشترین خشونت های اعمال شده علیه زنان در ادارات دولتی صورت می گیرد.

به گفته او نهاد های دولتی در زمینه رسیدگی به موارد خشونت علیه زنان کم توجه هستند.

یکی از مواردی که نگران کننده عنوان می شود، مطرح نکردن پرونده های خشونت علیه زنان، با نهاد های مختلف عنوان شده است.

موردی که شماری از زنان به دلیل ترس از دست دادن وظیفه، خشونت اعمال شده علیه شان را با نهاد های مربوط شریک نمی سازند.

مونسه حسن زاده، معاون فرهنگی و اجتماعی والی هرات هم از تلاش ها برای برچیدن دامن موارد خشونت در اداره های دولتی سخن می زند.

شماری از فعالان حقوق زن، باورمندی شان این است که راه اندازی برنامه های مبارزه با خشونت علیه زنان، می تواید در کاهش میزان خشونت ها در جامعه تاثیر گذار باشد.

در نزدیک به یک نیم دهه گذشته در کشور، برنامه های گوناگونی در زمینه کاهش خشونت علیه زنان راه اندازی شده است.

هر چند از نتیجه قناعت بخش این برنامه ها انتقاد های وجود دارد، ولی برگزاری آن هم بی تاثیر نبوده است.

 

بیشتر بخوانید:

تلاش‌ها برای مهار خشونت ها علیه زنان در هرات

تلاش‌ها برای مهار خشونت ها علیه زنان در هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: