تقرر «وحیدالله کلی‌مزی» به صفت والی جدید غزنی

تقرر «وحیدالله کلی‌مزی» به صفت والی جدید غزنی

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :