تقرر «سید وحید قتالی» به‌عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری

تقرر «سید وحید قتالی» به‌عنوان رئیس عمومی اداره امور ریاست جمهوری

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :