نویسنده گزارش: احمد سهیل نصیری

سیروس علاف مشاور رییس جمهور غنی اینجا با شماری از اقارب زخمیان حادثه مسجد جوادیه شهر هرات گردهم آمده و از تلاش های  کارمندان و مسئولان بیمارستان مرکزی هرات در زمینه ارائه خدمات صحی  برای ساکنان هرات ستایش نمودند.

 

بیمارستان مرکزی هرات، مرکزی که روزانه صد ها  ساکن حوزه غرب کشور برای رفع مشکلات صحی شان به آن مراجعه میکنند، اما با وجود شمار زیاد مراجعین هنوز هم به مشکلات این بیمارستان رسیده گی جدی نشده است.

باید یاد آوری نمود که کمبود تشکیلات و امکانات عمده ترین مشکل این بیمارستان عنوان میشود.

با این حال عبدالحکیم تمنا رییس صحت عامه ولایت هرات میگوید: به منظور ارائه خدمات بهتر صحی در حوزه غرب کشور قرار است بیمارستان ایمر جنسی یا عاجل در هرات ایجاد گردد.

به گفته وی: این بیمارستان قرار است در سه فاز ساخته شود که هزینه ساخت نخستین بخش آن  یک میلیون و دوصد هزار دالر می باشد که در موقعیت ساختمان اسبق مدیریت ترافیک هرات اعمار میگردد.

رییس صحت عامه هرات می افزاید:  هزینه این بیمارستان از سوی حکومت افغانستان پرداخت میگردد و کار ساخت آن نیز در سال آینده آغاز میشود.

مسئولان ریاست صحت عامه ولایت هرات همچنان تاکید دارند که در راستای ساخت بیمارستان کودک در ساحه گازرگاه هرات و افزایش بستر های بیمارستان مرکزی این ولایت تلاش ها جریان دارد.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :