عبور و مرور موتورسایکل‌ها با دو سرنشین در هرات ممنوع شد

عبور و مرور موتورسایکل‌ها با دو سرنشین در هرات ممنوع شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :