یک مرد در اثر شلیک گلوله افراد مسلح ناشناس در هرات زخمی شد

یک مرد در اثر شلیک گلوله افراد مسلح ناشناس در هرات زخمی شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :