صدها نفر از معترضان خشمگین در مکزیک در اعتراض به افزایش ناگهانی قیمت تیل به خیابان‌های پایتخت آمدند.
این تظاهرات در روز سال نوی میلادی در خیابانهای شهر مکزیکو سیتی برپا شد.
دولت اعلام کرده است که افزایش قیمت تیل بخشی از سیاست آزادسازی بخش انرژی در اقتصاد کشور است.
دولت مکزیک چند هفته قبل اعلام کرد که قیمت تیل را حدود ۲۰ درصد افزایش می دهد. این افزایش قیمت تیل باعث شد که پیش بینیهای قبلی بانک مرکزی این کشور درباره کاهش تورم با شک و تردید مواجه شود.

 

تظاهرات در مکزیک در اعتراض به افزایش قیمت تیل

تظاهرات در مکزیک در اعتراض به افزایش قیمت تیل

این مطلب را به اشتراک بگذارید: