تظاهرات‌کنندگان خشمگین در فلورانس که در مخالفت با برگزاری رفراندوم پیش رو در ایتالیا به خیابان آمده بودند با پولیس این شهر درگیر شدند.
ایتالیا به زودی همه‌پرسی در ارتباط با محدود کردن اختیارات سنا و دولت‌های منطقه‌ای و در حمایت از افزایش قدرت دولت مرکزی برگزار می‌کند.
طرح پیشنهادی دولت ایتالیا که قرار است به زودی به رفراندوم گذاشته شود، پیشنهاد می‌کند اختیارات سناتورها و قدرت دولت‌های منطقه‌ای در این کشور محدود شود و به همین علت مخالفان می‌گویند تصویب چنین طرحی به تجمیع قدرت در یک نهاد می‌انجامد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: