هزاران نفر از شهروندان لهستان در واکنش به محدود شدن دموکراسی، امروز دست به راهپیمایی اعتراضی زده‌اند.
این تظاهرات به دعوت اپوزیسیون این کشور برگزار شده است.
این اعتراض کنندگان مدعی‌اند که حزب حاکم در تلاش محدود سازی دموکراسی نیم بند این کشور است.
گزارش‌های هم وجود دارد که حزب حاکم در تلاش کنترل بر دادگاه قانون اساسی این کشور می‌باشد.
در این میان، معترضان حزب راست‌گرای حاکم را متهم به دخالت در امور شبکه‌های دولتی تلویزیونی می‌نمایند.
این اعتراض کنندگان با حمل پرچم این کشور، مخالفت شان را با سیاست‌های دولت اعلام کرده‌اند.
این معترضان از حزب حاکم خواسته‌اند که بی‌درنگ از این اقداماتش دست بکشد و در غیر آن صورت، دست به راهپیمایی‌های گسترده تر خواهند زد.

 

تظاهرات اعتراضی هزاران نفر در لهستان

تظاهرات اعتراضی هزاران نفر در لهستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,,