شورای امنیت سازمان ملل تحریم های جدیدی علیه کوریای شمالی تصویب کرد.
تحریمی که روز چهارشنبه به تایید پانزده عضو شورای امنیت رسیده است صادرات ذغال سنگ کوریای شمالی به چین را شصت درصد پایین می آورد.
تصمیم شورای امنیت در تقابل با آزمایش های مکرر هسته ای توسط کوریای شمالی اتخاذ شده که آخرین و بزرگترین آن ماه سپتامبر انجام شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: