روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوای پیشرفته روسیه بنام اس ۴۰۰ از سوی انقره آغاز کردند.
الکساندر فومین رییس شعبه همکاری های تخنیکی نظامی خدمات فدرالی روسیه دیروز به خبرگزاری انترفکس اظهار داشت که یک کمیسیون بین دولتی بزودی ملاقات کرده و در مورد فروش احتمالی سیستم اس ۴۰۰ صحبت می کند.
وزیر دفاع ترکیه فکری ایسیک یک روز قبل از این گفته بود که انقره خرید سیستم اس ۴۰۰ روسیه را بررسی می کند، اما او اظهار داشت امیدوار است که متحدین این کشور در پیمان ناتو، راه حلی دیگری را پیشنهاد نمایند.
ترکیه سال گذشته همین گونه مذاکرات را در مورد خریداری سیستم دافع هوا از چین آغاز کرد، اما بعد از اعتراضات متحدین ناتو از آن صرف نظر نمود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: