مسوولان ریاست امور زنان ولایت هرات  از ازدواج های زیرسن در ولسوالی های ناامن خبر می کنند.

 

انیسه سروری رییس این اداره به تلویزیون چکاد می گوید با آن که در ربع اخیر سال، ۱۳۹۷ تنها یک مورد ازدواج زیر سن در هرات به ثبت رسیده اما این موضوع در ولسوالی های ناامن همچنان ادامه دارد.

وی می افزاید که دراین مناطق مردم تا هنوز زندگی سنتی داشته و به دلیل ناامنی آنان نیز نمی توانند که برنامه های آگاهی رسانی را در آن جا راه اندازی کنند.

هرات به عنوان یک ولایت توسعه یافته و فرهنگی به استثنا ولسوالی ها، ازدواج های زیر سن کمتر در این ولایت اتفاق می افتد.

 

بیشتر بخوانید:

تداوم ازدواج‌های زیر سن در ولسوالی‌های ناامن هرات

تداوم ازدواج‌های زیر سن در ولسوالی‌های ناامن هرات

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :