فراه از دیری به این سو، به محل تجمع طالبان مسلح مبدل شده و این حضور از آغاز سال جاری تاکنون بیشتر از هر زمانی گسترده تر شده.
کشت و تولید مواد مخدر در فراه از منابع عایداتی طالبان مسلح گفته می شود و طالبان با بهره گیری از تولیدات مواد مخدر، قسمتی از هزینه های جنگی شان را تمویل می‌نمایند.
آن‌گونۀ که مهدی قادری سخنگوی واحد کماندوی ارتش در غرب کشور به تلویزیون چکاد گفته است که نیروهای ارتش با پوشش هوایی نیروهای خارجی توانستند پنج کارخانه مواد مخدر را در ولسوالی بکوا آماج قرار دادند.
به گفتۀ آقای قادری در این عملیات به هیچ غیر نظامی آسیبی نرسیده است و طالبان مسلح از محل متواری شده اند.
به تازگی ادارۀ محلی فراه در یک اقدام غافل‌گیرانه از ماموریت حمایت قاطع ناتو درخواست اعزام نیروهای نظامی کرده است و ناتو ۲۰۰ سرباز را در چارچوب ماموریت ناتو به هدف آموزش و مشوره دهی نیروهای دولتی به فراه اعزام کرده است.
دیده شود که اعزام نیروهای ناتو به فراه به چی میزان در راستای سرکوب مخالفان دولت کارساز خواهد شد.

 

تخریب کارخانه‌های مواد مخدر در فراه از سوی نیروهای بین‌المللی

تخریب کارخانه‌های مواد مخدر در فراه از سوی نیروهای بین‌المللی

این مطلب را به اشتراک بگذارید: