">
تلویزیون چکاد

تحقیق تازه خبرگزاری پژواک خبرساز شد

62

برای دریافت جدیدترین به روز رسانی ها در موبایل خود مشترک ما شوید

بر بنیاد تحقیق تازه خبرگزاری پژواک جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عامه در صدور جواز انتقال خشخاش به مالزی دست دارد

 

کمیتۀ”تنظیم مواد مخدر” که گزارش دهنده به وزارت صحت عامه مى باشد، اجازۀ انتقال ۵۰۰۰ تُن خشخاش از افغانستان به مالزی را داده است وآمر دارالانشای کمیته که مخالف این اجازه نامه بوده، توسط وزیر صحت عامه تبدیل شده است.

معلومات بدست آمده توسط خبرگزاری پژواک نشان می دهد که آمریت دارالانشای کمیته ” تنظیم مواد مخدر”که مربوط وزارت صحت عامه می باشد، پیش از صدور اجازه نامه،این اقدام را در مخالفت با کنوانسیون۱۹۶۱و قطعنامه های بین المللی خوانده است.

راضیه نظری آمر دارالانشای کمیتۀ یادشده پس ازمخالفت با این کار از وظيفه اش تبدیل شده است و رئیس شرکت «ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد » که جواز را دریافت کرده است، می گوید که این جواز از سوی ریاست جمهورى تعلیق شده و موضوع در دادستانی تحت بررسی قرار دارد.

یک منبع معتبر در وزارت صحت عامه که نخواسته در گزارش نامش ذکر شود، می گوید:”احمد جوادعثمانی سرپرست وزارت صحت عامه هدایت بررسی کار کرد کمیته را داد، کمیته ی بررسی نقایص متعددی را در کار کرد کمیته شناسایی نمود که مطابق گزارش هیئت موظف شده ، سرپرست وزير حکم لغو کمیته را صادر کرد.

بعدا راضیه نظرى تمامى نگرانی مبنی بر اینکه فیصلۀ کمیته ی لغو شده و اجراات غیر قانونی که خلاف قوانین ملی و کنوانسیون بین المللی در مورد صدور خشخاش است طی پیشنهاد رسمی به وزیر صحت عامه ارایه نموده؛ اما وزیر از صدور حکم در پاسخ به این پیشنهاد و نگرانی ها امتناع ورزیده است.”

منبع می افزاید که سرپرست وزیر صحت عامه، پس از آن که راضیه اجازه داده به انتقال خشخاش به مالزی را خلاف کنوانسیون ۱۹۶۱ می خواند، کمیتۀ لغوه شده را دوباره فعالوپیشنهاد یک عضو کمیته لغو شده درموردتبدیلی راضیه را منظور می کندو در عوض راضیه نظری،میر فرید احمدمدیر عمومی صدور جواز به حیث سرپرست دارالانشا تقرر حاصل می کند.

موصوف می افزاید،هرچند آمریت دارالانشای کمیته تنظیم مواد مخدر خواستار تعیین سه نفر از اعضای جدید شده؛ اما احمدجوادعثمانی حکم تعویض تمام اعضای کميته را داده و راضیه نظری طی پیشنهاد رسمی به مقام وزارت نگاشته است که مطابق قانون هرعضو برای مدت چهار سال استخدام می شود؛ اما سرپرست وزیر به آن توجه نکرده است.

دارالانشای کمیته یادشده، ضمن مطالبه هدایت در این مورد، فقره (۴) قانون مبارزه با مواد مخدر را نیز در این نامه ذکر کرده است. در فقره یادشده آمده است: «در صورت تناقص احکام مقرره مندرج فقره (۳) این ماده با احکام کنوانسیون ها و پروتوکول های بین المللی که دولت افغانستان به آنها ملحق گردیده است، احکام کنوانسیون ها و پروتوکول ها ترجیح داده می شود.»

اما کاپی یک سند نشان می دهد که کمیتۀ تنظیم مواد مخدر و مسکرات – که متشکل از کارشناسان وزارت های صحت عامه، مبارزه با مواد مخدر،عدلیه تجارت و صنایع ،گمرکات وزارت مالیه، معینیت پولیس مبارزه با مواد مخدر و مسکرات وزارت داخله تشکیل می شود- در سوم سنبله سال ۱۳۹۹ به «شرکت ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد» اجازه داده است که پنج هزار تن خشخاش را از طریق گمرک های تورخم و سپین بولدک از افغانستان به مالزی صادر کند.

یک منبع معتبر در وزارت صحت عامه که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، می گوید به اساس پروسیجر زمانیکه یک کشور جواز صدور مواد تحت کنترل را به منظور طبابت یا صنعت صادر می نماید، قبل ازآن باید سهمیه مواد متذکره از طریق بورد بین المللی کنترل مواد مخدر تعیین و شامل لیست سهمیه بندی کشورها شده باشد، اما افغانستان برای صدور خشخاش این کار را نکرده است.

ابراهیم شیرزاد رییس شرکت ابراهیم شیرزاد خوگیانی لمیتد بدون جزییات گفت:« قضیه مه معطل قرارداده شده و رییس جمهور امر داده است که جواز تعلیق شود و موضوع را به دادستانی ارسال کرده است، دادستانان مصروف بررسی هستند، تحقیقات جریان دارد.»

خبرگزاری پژواک موضوع دادن اجازه نامه انتقال ۵۰۰۰ تن خشخاش به شرکت یادشده از سوی کمیته تنظیم مواد مخدر را با وزارت صحت عامه شریک کرد، اما نورالله تره کی عضو دفتر مطبوعاتی این وزارت گفته است:«در این باره اطلاع ندارم، می توانید با اعضای دیگر کمیته صحبت کنید.»

وزارت های داخله، صنعت و تجارت، و وزارت مالیه می گویند که معلومات در این مورد پس از جمع آوری در اختیار پژواک قرار می دهند

دفتر سخنگوی رییس جمهور در مورد می گوید:«موضوع صادر شدن پنج هزار تن تخم خشخاش از سوی شرکت ابراهیم لمیتد به ملاحظه مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان رسیده و جهت تحقیقات بعدی به دادستانی کل جمهوری اسلامی افغانستان محول شده است.

پژواک تلاش کرده دراين مورد با دادستانی کل نیز گفتکو کند، اما موفق به برقرای تماس نشد.

بیشتر بخوانید:

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.