امروز ۵۰۰ تن از سربازان و افسران پولیس پس از پشت سر گذراندن دور ۶ ماهه آموزش سندهای فراغت خویش را از مرکز تربیوى پولیس ملى زون ۶۰۶ انصار در هرات به دست آوردند.
به گزارش گزارشگر تلویزیون چکاد در این مراسم اکرام الدین یاور معین ادارى وزارت امور داخله، جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ساحه‌ای ۶٠۶ انصار جنرال عبدالمجید روزى فرمانده امنیه و نماینده‌های مردم هرات در پارلمان و شورای ولایتى این ولایت حضور داشتند.
جنرال حسن شاه فروغ فرمانده زون ۶۰۶ انصار گفت که این افسران به رتبه اول افسری در تأمین امنیت ولایات حوزه غرب کشور توظیف می‌شوند.
در همین حال جنرال اکرام الدین یاور معین ادارى وزارت امور داخله موجودیت پولیس باسواد و مسلکی را در تأمین امنیت و برقراری قانون مهم خواند.
این افسران جوان در حالی آماده خدمت گذاری هستند که سران جهادی و جامعه جهانی وضعیت امنیتی سال آینده را وخیم پیش‌بینی می‌کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: