تحت حمایت پروژه پرموت 300 نفر از متقاضایان کار در هرات صاحب شغل شدند

تحت حمایت پروژه پرموت ۳۰۰ نفر از متقاضایان کار در هرات صاحب شغل شدند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :