گروه تحقیقی دانشجویان جامعه شناس می‌گویند نتایج تحقیقاتشان از وجود تبعیض در نصاب آموزشی خبر می‌دهد.

این تحقیق در مراسمی به نام «آموزش عاری از تبعیض» رونمایی شده و نشان دهنده تبعیض جنسیتی در کتب آموزشی است.

به گفته افرادی که در این تحقیقات شرکت کرده‌اند، کتاب‌های دری دوره ابتدایی از صنف اول تا ششم مورد بررسی قرار گرفته و موارد زیادی از ذهنیت‌های تبعیض‌آمیز در این کتاب‌ها گنجانده شده است.

در عین حال، انیسه سروری، رییس امور زنان ولایت هرات هم تبعیض در نصاب وزارت معارف را تایید کرده و تاکید کرده است که این کار از دوران کودکی بر ذهن دانش‌آموزان نقش می‌بندد.