کارشناسان روس استفاده از مواد سمی کلر و فسفر سفید توسط شبه نظامیان در جنوب غرب شهر حلب را تایید کرده اند.
بر اساس گزارش ها، جنرال ایگور کوناشنکو نماینده رسمی وزارت دفاع روسیه اظهار کرد که کارشناسان روس استفاده از مواد سمی کلر و فسفر سفید توسط شبه نظامیان در جنوب غرب شهر حلب را تایید کرده اند.
نتیجه نهایی از روی آزمایش ۹ نمونه اعلام شده است.
نتیجه آزمایش ها نشان داد که شبه نظامیان از مواد سمی کلر و فسفر سفید استفاده کرده اند.
کوناشنکو همچنین گفت که در حال حاضر متخصصین روس مشغول جمع آوری اطلاعات و شواهد برای استفاده شبه نظامیان از سلاح شیمیایی در حلب هستند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: