تاکید مسئولان هرات بر تقویت نقش زنان در ساختار و تشکیلات اداری

تاکید مسئولان هرات بر تقویت نقش زنان در ساختار و تشکیلات اداری

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :