مسئولان جدید کمیسیون انتخابات افغانستان می گویند که برگزاری انتخابات در نبود تذکره های الکترونیکی شفافیت این روند را زیرسوال خواهد برد.
داکترعبدالبدیع صیاد منشی و سخنگوی جدید کمیسیون انتخابات، گفت: برای برگزاری یک انتخابات شفاف و برای جلو گیری از تقلب، توزیع تذکره های الکترونیکی یک امر مهم و ضروری پنداشته میشود.
وی افزود: مشکل اصلی برای کمیسیون انتخابات نبود یک آمار مشخص از واجدین شرایط رای‌دهی می باشد از این رو دولت باید هرچه زود تر به توزیع تذکره های الکترونیکی اقدام نماید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :