کمیتۀ حمایت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌ها در غور راه اندازی شده است.
در مراسم گشایش این کمیتۀ که شماری از خبرنگاران، نماینده‌های فرماندهی پولیس، ریاست امنیت ملی، دادستانی استنیاف غور، ادارۀ اطلاعات و فرهنگ و نماینده مقام ولایت حضور داشتند.
عبدالقدیر غفوری رییس اتحادیه ملی خبرنگاران غور، به حیث معاون و عبدالحی خطیبی سخنگوی والی این ولایت به حیث منشی کمیته حمایت و مصونیت خبرنگاران و رسانه‌های این ولایت برگزیده شدند.
کاهش خشونت، دسترسی بهتر به اطلاعات و ایجاد مصونیت جانی و مالی خبرنگاران و دست‌اندرکاران رسانه از اهداف راه‌اندازی این کمیته گفته شده است.

 

تاسیس کمیتۀ حمایت و مصونیت خبرنگاران در غور

تاسیس کمیتۀ حمایت و مصونیت خبرنگاران در غور

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها : ,