تاخیر آغاز روند رای دهی در شماری از مراکز انتخاباتی در قندهار

تاخیر آغاز روند رای دهی در شماری از مراکز انتخاباتی در قندهار

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :