مسئولان در ریاست امور زنان ولایت بادغیس می‌گویند که حکومت به وعده‌هایی که به زنان بازرگان در این ولایت داده تاکنون عمل نکرده است.

 

«زرغونه شیرزاد» رئیس امور زنان ولایت بادغیس در گفتگو با تلویزیون چکاد گفت که زنان بازرگان برای پیش برد کارهای شان نیاز به همکاری حکومت دارند اما تاکنون برای این قشر از سوی حکومت کاری انجام نشده است.

گفته می‌شود که زنان بازرگان در ولایت بادغیس بسیار انگشت شمار اند و این زنان توانسته اند که با سرمایه‌ی شخصی شان در راستای توسعه تجاری گامی بردارند.

خانم شیرزاد، همچنان بیان داشت که رئیس جمهور غنی نیز در قسمت وعده‌هایی که به زنان بارزگان داده عمل نکرده، یکی از این وعده‌ها قرضه های کوچک بوده است.

رئیس امور زنان ولایت بادغیس از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا هر چه زودتر به وعده‌هایش عمل کند و زنان بازرگان این ولایت را پشتیبانی نماید.

 

بیشتر بخوانید:

پیشرفت قابل توجه زنان بازرگان در افغانستان

بی توجهی حکومت به زنان بازرگان در بادغیس

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید: