مسئولان اداره صحت عامه ولایت هرات، از برنامه هایشان در راستای گسترش خدمات صحی در این ولایت خبر می‌دهند.
داکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه ولایت هرات در نشست خبری گفته است که آنان در سال جاری، افزون بر ایجاد بیمارستان ۲۰۰ بستر برای کودکان در منطقه “گازرگاه” شهر هرات قصد دارند تا ده مرکزی صحی جدید در ولسوالی‌های دور دست این ولایت ایجاد نمایند.
آقای تمنا، هم‌چنان از افزایش نفوس در این ولایت سخن زده تاکید نمود که ارائه خدمات صحی در این ولایت به تناسب نفوس آن نیست و دراین زمینه نیاز است تا وزارت صحت عامه کشور توجه جدی نماید.
در حالی مسئولان اداره صحت عامه ولایت هرات از برنامه‌های‌شان در راستای افزایش مراکز صحی در این ولایت سخن می‌زنند که کمبود مراکز صحی به ویژه در ولسوالی های دور دست این ولایت، هنوز هم از مشکلات جدی در این زمینه گفته می‌شود.

 

بیمارستان ۲۰۰ بستر برای درمان کودکان در هرات راه‌اندازی می‌شود

بیمارستان ۲۰۰ بستر برای درمان کودکان در هرات راه‌اندازی می‌شود

این مطلب را به اشتراک بگذارید: