مدیریت ترافیک هرات برای 170 زن آموزش رانندگی میدهد

مدیریت ترافیک هرات برای ۱۷۰ زن آموزش رانندگی میدهد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :