بیش از 60 مرکز ثبت نام رای دهندگان در سرپل مسدود است

بیش از ۶۰ مرکز ثبت نام رای دهندگان در سرپل مسدود است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :