روند توزیع شناسنامه‌های کاغذی در بادغیس قناعت بخش نیست

شمارش معکوس برای شروع روند ثبت نام رای دهندگان

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :