فردی به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی در هرات بازداشت شد

فردی به اتهام تولید و فروش مشروبات الکلی در هرات بازداشت شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :