اگر روزی در حالی که در خیابان قدم می زنید متوجه میشوید که حیوانی شما را تعقیب میکند نگران نباشید او از شما کمک می خواهد.

 

مردی در آلمان وقتی متوجه شد بچه سنجابی دایم او را تعقیب میکند با پلیس تماس گرفت و تقاضای کمک کرد .

وقتی نیروهای پلیس به محل رسیدند با بچه سنجابی مواجه شدند که از خستگی و گرسنگی به خواب رفته بود.

سنجاب ها معمولا وقتی به کمک نیاز داشته باشند و یا مادرشان را از دست داده باشند به سراغ آدمها می آیند و تقاضای کمک میکنند به هر شیوه‌ای که شده.

اما سنجاب ها همیشه هم بی آزار نیستند پس مراقب باشید با چه نوع سنجابی سر و کار دارید.

این بچه سنجاب به مرکز نگهداری از حیوانات منتقل شد تا تحت مراقبت قرار بگیرد.

 

بیشتر بخوانید:

بچه سنجابی که تقاضای کمک داشت

بچه سنجابی که تقاضای کمک داشت

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :