دومین شهرک صنعتی در هرات احداث خواهد شد

دومین شهرک صنعتی در هرات احداث خواهد شد

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :