نیمی از عواید بازرگان در گمرک‌ها حیف و میل می‌شوند

نیمی از عواید بازرگان در گمرک‌ها حیف و میل می‌شوند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :