کار ۴۲ پروژه‌ی توسعه‌ای در ولایت سرپل، طی سه ماه گذشته تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است.

 

‌احمد جاوید جاوید رئیس احیا وانکشاف دهات ولایت سرپل می‌گوید که این پروژه‌ها در شهر و ولسوالی‌های این ولایت تکمیل و به بهره برداری سپرده شدند.

این پروژه‌ها شامل اعمار دیوارهای استنادی، احداث و جغل اندازی جاده‌ها، اعمار سربندها، حفرچاه‌ها، اعمار پل و پلچک و کندن‌کاری کانال‌ها می‌باشد.

آقای جاوید گفت که این پروژه‌ها به‌ هزینه ۳۳۴ میلیون افغانی از بودجه وزارت احیا و انکشاف‌دهات با ۱۰ درصد سهم مردم، اعمار شده است.

وی بیان داشت که پروژه‌های یاد شده از طریق برنامه‌های ملی‌ میثاق شهروندی، راه‌سازی روستایی، آب‌رسانی، انسجام ساحوی و حفظ‌ الصحه این وزارت در مرکز و ۶ ولسوالی سرپل تطبیق گردیدند.

او افزود که بیش از ۲۰ هزار خانواده از مزایایی این پروژه‌های توسعه‌ای مستفید شده‌اند.

این درحالیست که به گفته مسئولان، قرار است کار تطبیق ۷۴ پروژه‌ای توسعه‌ای دیگر نیز در سال آینده در شهر و ولسوالی‌های این ولایت آغاز گردد.

 

بهره برداری از 42 پروژه‌ی توسعه‌ای در سرپل

بهره برداری از ۴۲ پروژه‌ی توسعه‌ای در سرپل

 

https://telegram.me/CHEKADTV

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: