بهره برداری از 2 پروژه به ارزش 32 میلیون دالر در قندوز

بهره برداری از ۲ پروژه به ارزش ۳۲ میلیون دالر در قندوز

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :