سرقت های مسلحانه مردم هرات را نگران کرده است

سرقت های مسلحانه مردم هرات را نگران کرده است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :