مسئولان در ریاست شهرداری ولایت هرات از برگزاری یک برنامه ملی برای کاشت نهال در بهار سال جدید خورشیدی در این ولایت خبر می‌دهند.

 

سید وحید قتالی شهردار هرات می‌گوید که تحقیقات در این مورد صورت گرفته و آماده گی برای اجرای این برنامه ملی جریان دارد.

او بیان داشت که در مورد برنامه ملی کاشت نهال در شهر هرات، مشوره با برخی از نماینده‌گی‌های سیاسی کشورهای همسایه صورت گرفته تا از تجربیات آنان در این مورد استفاده شود.

وی افزود که تعدادی از کارمندان این اداره برای گفت‌وگو در این مورد و تحقیقات بیشتر به برخی از کشورها و مناطقی که اقلیم مشابه با هرات دارند، سفر خواهند کرد.

شهردار هرات همچنان افزود که طبق سروی‌های انجام شده در شهر هرات، در حال حاضر از هر سه نفر، برای یک نفر یک نهال وجود دارد که این آمار به تناسب نفوس شهر هرات خیلی کم است.

آقای قتالی گفت که این اداره توانسته نزدیک به ۵۰۰ هزار نهال را در شهر هرات با تمام خصوصیات آن، شماره  گذاری و نام گذاری کند.

این درحالیست که عدم موجودیت محیط زیست مناسب در برخی از ولایات افغانستان، بیماری‌های زیادی را بوجود آورده است.

 

بیشتر بخوانید:

بهار آتی هرات، شاهد برگزاری برنامه ملی نهال شانی

بهار آتی هرات، شاهد برگزاری برنامه ملی نهال شانی

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :