برنامه بزنگاه

برنامه بزنگاه با طرح مباحث اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بر دور یک میز با حضور کارشناسان امور، مسئولین و فعالان مدنی ثبت می گردد. این برنامه به مشکلات مختلف از زاویه دید افراد گوناگون می پردازد تا راه حلی برای چالش و یا چالش های پیش رو پیدا شود.

زمان پخش : یک شنبه و سه شنبه ها ۸:۰۰ شب
تکرار روز بعد ساعت ۰۰: ۵ عصر

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :