بیش از 24 هزار هکتار زمین در بادغیس تحت کشت کوکنار است

بیش از ۲۴ هزار هکتار زمین در بادغیس تحت کشت کوکنار است

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :