مراسم یادبود عبدالعلی مزاری مورد حمله راکتی قرار گرفت

 مراسم یادبود عبدالعلی مزاری مورد حمله راکتی قرار گرفت

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :