پس از برگزیت شمار زیادی از شهروندان بریتانیا کشورهای اروپایی دیگر را برای زندگی انتخاب کرده اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، نتیجه همه پرسی اخیر در انگلیس مبنی بر خروج این کشور از اتحادیه اروپا سبب شد تا شمار زیادی از مردم این کشور خواستار خروج از بریتانیا شوند.
مجله آمریکایی نیوزویک در این باره نوشت: شهروندان انگلیسی برای خروج از بریتانیا کشورهای اروپایی اتریش، لهستان و سوئد را نشانه گرفته اند.
این در حالی است که سفارتخانه های کشورهای اروپایی در انگلیس با تجمع متقاضیان خروج از این کشور روبرو شده اند.
پس از سه کشور نام برده شده کشورهای فنلاند و هلند نیز در رده های بعدی برای انتخاب انگلیسی های خواهان خروج از بریتانیا قرار دارند.
کشور انگلیس در ۲۳ ماه جون سال جاری میلادی با برگزاری یک همه پرسی از اتحادیه اروپا خارج شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید: