گفتمان امانت داری در بخش عدلی و قضایی روز سه شنبه ۱۹ سرطان، از سوی دیدبان شفافیت افغانستان در هرات برگزار شد.

 

ساکنان هرات در این گفتمان از عدم رسیدگی درست به پرونده‌ی شان در نهادهای عدلی و قضایی شاکی بودند.

«مرضیه رحمانی» یکی از اشتراک کنندگان این دیدبان، رفتارهای نادرست از سوی دادستان‌ها و نیروهای امنیتی را سبب عدم پی‌گیری قضایا از سوی متهمین عنوان می‌کنند.

وی افزود که مسئولان به پرونده‌های مراجعین رسیدگی درست و عادلانه نمی‌کنند.

از سویی هم شماری از فعالان مدنی هرات می‌گویند که خلا‌ها و نابسامانی‌ها در نهادهای عدلی و قضایی در کشور سبب شده تا به گونه درست به قضایا رسیدگی نشود.

«جواد عمید» یکی از فعالان مدنی در هرات گفت که یک اراده قوی نیاز است تا کمبودی‌های موجود در نهادهای عدلی و قضایی مرفوع شود.

وی بیان داشت که مشکلات مراجعین در این نهادها باید بزودی رسیدگی شود در غیر آن وضعیت از آنچه که است بدتر خواهد شد.

در این حال مسئولان دیدبان شفافیت افغانستان گفته اند که این گفتمان را به منظور مطرح کردن مشکلات مردم به نهادهای عدلی و قضایی برگزار کرده اند.

«سید اکرام افضلی» رییس اجرائیه دیدبان شفافیت افغانستان گفته است که در این تحقیق آنان مشکلاتی همچون نبود فرهنگ اشتراک در محاکم و همچنان نبود جای مناسب برای برگزاری محاکم به گونه علنی دست یافته اند.

این در حالیست که دیدبان شفافیت افغانستان تحقیقی را به منظور دسترسی مردم به نهادهای عدلی و قضایی و همچنان برگزاری محاکم علنی در تمام کشور انجام داده است.

در عین حال مسئولان اداره دادستانی هرات می‌گویند که بیشتر شکایاتی که در این گفتمان بیان شد، از عدم آگاهی شماری از ساکنان هرات از قوانین عدلی و قضایی حکایت دارند.

این گفتمان در حالی برگزار شده که فعالان مدنی هرات می‌گویند بیش از ۱۱ هزار قضیه در سال گذشته در نهادهای عدلی و قضایی هرات مورد بررسی قرار گرفته است.

آنان می‌گویند در بررسی این قضایا چقدر دقت و شفافیت وجود داشته است تا آنان بتوانند در یک روز ۶۰ قضیه را حل بکنند.

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :