مردم قزاقستان روز یکشنبه در همه پرسی برای تغییرات در قانون اساسی و افزایش اختیارات نخست وزیر در این کشور شرکت کردند. بیش از ۴۲ درصد از شرکت کنندگان در این همه پرسی به این اصلاحات قانون اساسی رای داده اند.
این هفتمین همه پرسی برای اصلاحات در قانون اساسی این کشور از زمان استقلال قزاقستان است.
دورۀ ریاست جمهوری آلمازبیک آتامبایف سال آینده پایان می یابد و مخالفان وی را متهم می کنند که با این اصلاحات به دنبال افزایش اختیارات خود در انتخابات دورۀ بعدی بعنوان نخست وزیر این کشور است.

 

برگزاری همه پرسی برای اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان

برگزاری همه پرسی برای اصلاحات قانون اساسی در قزاقستان

این مطلب را به اشتراک بگذارید: