نگرانی کمیسیون حقوق بشر هرات از وضعیت کودکان کار

بیش از سه میلیون کودک افغان در معرض تهدیدهای اجتماعی قرار دارند

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :