موضوع برنامه: نقش شهروند خبرنگاران برای بوجود آوردن صلح

مهمان برنامه:

غلام فاروق راسب – مسئول موسسه آموزش و تحقیق برای صلح

 

 

https://telegram.me/CHEKADTV

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
کلیدواژه ها :