موضوع برنامه: بی توجهی شهروندان به مکان‌های ورزشی هرات
مهمان برنامه: فیروزاحمد فروتن (شهروندخبرنگار)

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید: